Müəyyən şəkili rəngli fincanlar üzərinə yerləşdirmək bu gün üçün çox populyar xidmətdir. Fotolar, şəkillər, kollajlar, loqotiplər, yazılar, printlər çap edə bilərik. Mütəxəssislərimiz sublimasiya köçürmə texnologiyasından köməyi ilə çapı həyata keçirirlər. Fincanızın fərdi dizaynını hazırlada bilərik və ya siz özünüz də hər hansı şəkili bizə təqdim edə bilərsiniz. Belə işin dəyəri münasibdir və hazır məhsul yekunda yüksək keyfiyyətli olacaqdır.